Wystawy i wernisaże

Wernisaż wystawy "Polska i kresy wschodnie"

22.02.2013 r. Dom Polonii w Rzeszowie 

 

Udział w XI Podkarpackich Konfrontacjach Fotograficznych

16.05.2013 r. WDK Rzeszów 

 

Wernisaż wystawy pt."WODA" połączony ze szkoleniem

5.10.2013 r. PTTK Rzeszów

 

Wernisaż wystawy ”Cudze chwalicie ,swego nie znacie – Podkarpacie

07.03.2014 r. Dom Polonii w Rzeszowie 

 

Udział w XII Podkarpackich Konfrontacjach Fotograficznych

15.04.2014 r. WDK Rzeszów

 

Wernisaż wystawy pt. "Ogień" połączony z wykładem prowadzonym przez zaproszonego gościa z Chorzowa p.Adama Pucię

3.12.2014 r. Rzeszów

 

Udział w XIII Podkarpackich Konfrontacjach Fotograficznych – temat "Ginące zawody" 

14.05.2015 r. WDK Rzeszów

 

Wystawa  pt. " Nasze urokliwe Podkarpacie"

27.10.2015 r.  PTTK Rzeszów

 

Udział w wystawie fotograficznej pt." Podkarpackie teraz "

6.02.2016 r. Jarosław

 

Udział w XIV Podkarpackich Konfrontacjach Fotograficznych – temat "Życie uliczne"

17.05.2016 r. WDK Rzeszów

 

Wernisaż wystawy pt. " Kobieta"

18.11.2016 r. PTTK Rzeszów

 

Udział w wystawie fotograficznej pt." Podkarpackie teraz"

4.02.2017 r. Jarosław

 

Wernisaż ( 23.03.17r.) wystawy przyrodniczej zaproszonego przez Sekcję Fotografii Krajoznawczej PTTK gościa p. Michała Kut

23.03.2017 r. PTTK Rzeszów

 

Udział Sekcji Fotografii Krajoznawczej PTTK w XV Podkarpackich Konfrontacjach Fotograficznych – " Ginący Świat "

11.05.2017 r. WDK Rzeszów

 

Wernisaż wystawy pt. " Poplenerowe reminiscencje" oraz prelekcja Teresy i Henryka Hadasz połączona z pokazem multimedialnym

26.01.2018 r. PTTK Rzeszów

 

Udział w wystawie fotograficznej pt." Podkarpackie teraz" – temat: "Odbicia"

17.02.2018 r. Jarosław

 

Udział Sekcji Fotografii Krajoznawczej PTTK w XVI Podkarpackich Konfrontacjach Fotograficznych – "Człowiek"

10.05.2018 r.

Udział członków Sekcji Fotografii Krajoznawczej PTTK w Opłatku i kolędowaniu organizowanym przez Klub Seniora

3.01.2019 r.

Comments are closed.