Blog Archives

Spotkanie 20.06.2012

Zapraszamy na spotkanie Sekcji Fotografi Krajoznawczej w dniu 20.06..2012r. o 17:30. Planowane jest zorganizowanie wystawy o tematyce krajoznawczej podczas obchodu Jubileuszu Koła. Osoby które chciałyby pochwalić sie swoim dorobkiem fotograficznym proszonę są o przyniesienie propozycji swoich zdjęć w formie elektronicznej – tematyka krajoznawcza obejmuję następujące grupy: krajobraz, architektura, zabytki, człowiek i jego praca oraz wypoczynek. […]

Spotkanie 28.03.2012r.

Spotkanie 28.03.2012r. nie odbędzie się. Termin kolejnego spotkania podamy w terminie późniejszym. W tygodniu przedświatecznym będziemy przygotowywać prace na X Podkarpackie Konfrontacje Fotograficzne. Chętnych do udziału w przygotowaniach , jak i osoby które dały zdjęcia, ale nie podpisały autor/tytuł proszę o zgłoszenie poprzez email sfkrzeszow@gmail.com

Spotkanie SFK w dniu 29.02.2012

W środe 29.02.2012 odbyło się kolejne spotkanie Sekcji Fotografii Krajoznaczej 1. Spotkanie zaczęło się od przeglądnięcia kolejnych zdjęć Zaułków Miejskich do majowych Kontfrontacji, oraz wstępnej selekcji już dostarczonych. Spóźnialscy na kolejne spotkanie (14.03) mogą donieść zdjęcia zaułków. Przypominamy definicje: „niedługa, wąska uliczka, umieszczona zwykle między budynkami, niemająca wylotu”  wg:  Słownik SJP.pl 2.  Wybory zdjęcia miesiąca 3. […]

Spotkanie SFK w dniu 08.02.2012

W środę 08.02.2012 roku miało miejsce kolejne spotkanie Sekcji Fotografii Krajoznaczej. 1. Spotkanie rozpoczęło się od zgrania z pendrive’ów zdjęć Zaułków Miejskich do majowych Kontfrontacji. Spóźnialscy mogą przynieść zdjęcia na kolejne spotkanie lutowe. Wyboru zdjęć dokonamy na początku marca. 2. Omówiliśmy funkcjonowanie blogu SFK przygotowanego przez Marcina: a. ustaliliśmy, że na blogu nie będziemy używać […]

Sekcja Fotografii Krajoznawczej – sprawy bieżące

W dniu 25.01.2012 roku odbyło się pierwsze tegoroczne spotkanie Sekcji Fotografii Krajoznawczej. Celem spotkanie było przede wszystkim nakreślenie programu działania na najbliższy rok, ale również zarysowanie ogólnego planu działania na lata najbliższe. Poniżej przedstawiono przygotowany przez Kasię Warańską, odczytany na spotkaniu i zaakceptowany przez obecnych program działania. Założenia Sekcji Fotografii Krajoznawczej (SFK) 1. zdefiniować pojęcie […]