Spotkanie SFK w dniu 08.02.2012

W środę 08.02.2012 roku miało miejsce kolejne spotkanie Sekcji Fotografii Krajoznaczej.

1. Spotkanie rozpoczęło się od zgrania z pendrive’ów zdjęć Zaułków Miejskich do majowych Kontfrontacji. Spóźnialscy mogą przynieść zdjęcia na kolejne spotkanie lutowe. Wyboru zdjęć dokonamy na początku marca.

2. Omówiliśmy funkcjonowanie blogu SFK przygotowanego przez Marcina: a. ustaliliśmy, że na blogu nie będziemy używać imion i nazwisk osób z Sekcji, tylko imion i inicjałów nazwiska (część życzy sobie ochrony danych osobowych). b. zasada ta nie będzie dotyczyć forum dla SFK, do którego będziemy wchodzić z sekcyjnego bloga; forum będzie miało charakter zamknięty, dostępny tylko dla członków SFK. c. pozostajemy przy domenie podanej przez Marcina, jest wystarczająco prosta, a nie ma potrzeby pchać się w płatne domeny

3. Ze względów praktycznych dokonaliśmy wyboru nieformalnego Zarządu SFK. Aktualnie są to: Sławek G., Marcin P., Jacek Z. Pasuje jeszcze wybrać jedną lub dwie osoby, tak żeby na spotkaniach jedna osoba prowadziła spotkania, a druga notowała przebieg celem późniejszego umieszczenia na blogu. Notowanie przez osobę prowadzącą jest wielce niepraktyczne, bowiem ciężko się skupić na jednym i drugim jednocześnie.

4. Prosimy o pomysły na plener: miejsce, termin, scenariusz. Przyjmujemy zasadę że realizatorem pleneru jest pomysłodawca, z pomocą pozostałych.

5. Następne spotkanie 29.02.2012 roku o godz. 18.00. Przynosimy do 5 zdjęć celem wyboru zdjęcia miesiąca. Wybrane zdjęcie będzie zamieszczone na blogu sekcyjnym. 6. Kandydaci na Instruktorów przygotują wystąpienie na temat: dlaczego zajmuję się fotografią krajoznawczą, jak długo i z jakimi efektami

Comments are closed.